V tejto oblasti Vám ponúkame tieto základné služby:

  -  komplexné vedenie podvojného účtovníctva
  -  vedenie jednoduchého účtovníctva, prípadne evidenciu príjmov podklad pre paušálne dane
  -  spracovanie účtovnej závierky s príslušnými prílohami
  -  spracovanie účtovných zostáv a výkazov
  -  spracovanie mesačných, štvrťročných a ročných štatistických výkazov
  -  účtovné poradenstvo (ako správne zaúčtovať, pomoc pre Vašich účtovníkov, ...)
  -  vypracovanie účtovných smerníc pre firmu

Viete, že:

-    Podnikateľ, ktorý nezamestnáva žiadnych zamestnancov a jeho príjem neprekročil 170 000 eur, môže viesť zjednodušenú daňovú evidenciu ?
-    Ak si uplatníte do nákladov paušálne 80% preukázateľne spotrebovaných PH, nemusíte viesť knihu jázd ?
-    Vstupná cena hmotného majetku a techn.zhodnotenia sa zvýšila na 1700 eur a vstupná cena nehmotného majetku sa zvýšila na 2400 eur ?
-    Nepodanie daňových priznaní a prehľadov v termíne hoc aj nulových má za následok vyrúbenie pokuty ?
Vaše účtovníctvo spracujeme spoľahlivo, rýchle a s prehľadom.
Naše služby sú výhodné i pre malých podnikateľov, ktorí sa môžu v plnej miere venovať svojmu odboru a nemusia prácne hľadať a sledovať všetky legislatívne zmeny.


úvod
daňové přiznání
vedení účetnictví
zpracování mezd
ceník účetních služeb
reference
(c) 2010 Jan Mazoch www.reklama-mazochova.cz
PhDr. Helena Štefančíková

dane - mzdy - JÚ/PÚ
Sídlo spoločnosti:
Starozagorská 4,  040 23  Košice

Sídlo kancelárie:
Hlavná 5,  917 01  Trnava

IČO : 32468890
DIČ : 1025937143


Mobil: +421 905 526 904
Email:
stefancikova.helena@seznam.cz
velkel@zoznam.sk