Spracovanie miezd musí pravidelne prevádzať prakticky každá spoločnosť, ktorá zamestnáva 1, či niekoľko desiatok pracovníkov. K tomu je spravidla potrebná minimálne jedna mzdová účtovníčka, alebo celá mzdová učtáreň.
Naša firma poskytuje komplexné spracovanie miezd, včítane personálnej agendy, výpočtu miezd a povinných odvodov a daní, spracovanie potrebných výkazov pre sociálne a zdravotné poistenie.

Výhody externého spracovania miezd:
1.    úspora nákladov - externé spracovanie miezd je lacnejšie ako vlastná mzdová účtovníčka, zabezpečenie vzdelávania, softwar, priestor a ďalšie vybavenie
2.    prenesenie zodpovednosti - berieme na seba všetky riziká a prípadnú penalizáciu za chyby pri spracovaní miezd, proti ktorým sme riadne poistení
3.    rozsah služieb - základné spracovanie miezd vytváranie bankových príkazov pre automatizovanou úhradu miezd, spracovanie výkazov a všetkých náležitostí potrebných k archivácii agendy zamestnancov
4.    diskrétnosť a garancia kvality - externé spracovanie miezd napomáha utajeniu citlivých informácií o výplatách zamestnancov
V oblasti spracovania miezd Vám ponúkame :
"    komplexné vedenie mzdového účtovníctva a spracovanie personálnej agendy
"    zaistenie zákonných povinností pri nástupe a výstupe zamestnancov (prihlásenie a odhlásenie na príslušné úrady)
"    vystavovanie rôznych potvrdení a vybavovanie ďalšej administratívy spojenej so spracovaním miezd
"    spracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, ročného zúčtovania dane a mzdových listov, archivácia dokladov
"    zastupovanie na úradoch včítane kontrol (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad ap.)

Cenník spracovania miezd
Môžete sa spoľahnúť, že všetky uvádzané ceny, sú vždy konečné a bez ďalších poplatkov naviac. Cenník je zostavovaný individuálne, podľa počtu zamestnancov a náročnosti spracovania miezd.

úvod
daňové přiznání
vedení účetnictví
zpracování mezd
ceník účetních služeb
reference
(c) 2010 Jan Mazoch www.reklama-mazochova.cz
PhDr. Helena Štefančíková

dane - mzdy - JÚ/PÚ
Sídlo spoločnosti:
Starozagorská 4,  040 23  Košice

Sídlo kancelárie:
Hlavná 5,  917 01  Trnava

IČO : 32468890
DIČ : 1025937143


Mobil: +421 905 526 904
Email:
stefancikova.helena@seznam.cz
velkel@zoznam.sk