Vypracujeme všetky typy daňových priznaní:
  -  Daňové priznanie k dani z príjmov  fyzických i právnických osôb
  -  Daňové priznanie k DPH a Súhrnné výkazy k DPH
  -  Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
  -  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
  -  Daňové priznanie k spotrebnej dani

Neplaťte viac, ako musíte.

Viete, že:
  -  Daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do troch mesiacov po uplynutí daňového obdobia - kalendárny, alebo hospodársky rok,   s daňovým poradcom do šiestich mesiacov.
  -  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31.01.
  -  Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31.01.
  -  Daňová priznanie je možné podávať tiež elektronicky s využitím zaručeného elektronického podpisu. Niektoré prílohy je nutné stále podávať osobne v tlačenej podobe.

úvod
daňové přiznání
vedení účetnictví
zpracování mezd
ceník účetních služeb
reference
(c) 2010 Jan Mazoch www.reklama-mazochova.cz
PhDr. Helena Štefančíková

dane - mzdy - JÚ/PÚ
Sídlo spoločnosti:
Starozagorská 4,  040 23  Košice

Sídlo kancelárie:
Hlavná 5,  917 01  Trnava

IČO : 32468890
DIČ : 1025937143


Mobil: +421 905 526 904
Email:
stefancikova.helena@seznam.cz
velkel@zoznam.sk