Na Vašu žiadosť Vám zostavíme individuálnu ponuku, ktorá pre Vás bude najvýhodnejšia po obsahovej i cenovej stránke.
Väčšina zákazníkov má dojednané výhodné individuálne mesačné paušálne sadzby za naše služby. Je možné zvoliť i variantu platby podľa skutočného množstva spracovaných účtovných položiek, hodín, atd. Samozrejmá je i možnosť jednorazovej platby za využitie služieb, alebo vhodná kombinácia.


Údaje potrebné pre zostavenie individuálnej ponuky:


Aby sme Vám mohli zostaviť najlepšiu ponuku, budeme od Vás potrebovať niektoré z nasledujúcich informácií (podľa typu požadovaných služieb):
  -   Forma podnikania - právnická osoba (s.r.o., v.o.s., atd.) alebo fyzická osoba (SZČO).
  -   Požadovaný typ účtovných služieb - podvojné účtovnictvo, daňová evidencia (jednoduché účtovníctvo), alebo len uplatňujete paušálne náklady.
  -   Či ste platcom DPH, a pokiaľ áno, či štvrťročný, alebo mesačný.
  -   Počet áut zaradených do obchodného majetku, alebo používaných pre účely podnikania - pre potreby priznania k dani z motorových vozidiel.
  -   Hrubý počet účtovných dokladov s rozlíšením na:
         *   faktúry vystavované,
         *   faktúry od dodávateľov,
         *   ostatné doklady - napr. pokladničné doklady, interné doklady, skladové pohyby, atd.
         *   počet položiek na výpisoch z bežného účtu.
  -  Počet zamestnancov.
  -  Odhad počtu požadovaných hodín účtovného, alebo daňového poradenstva.


úvod
daňové přiznání
vedení účetnictví
zpracování mezd
ceník účetních služeb
reference
(c) 2010 Jan Mazoch www.reklama-mazochova.cz
PhDr. Helena Štefančíková

dane - mzdy - JÚ/PÚ
Sídlo spoločnosti:
Starozagorská 4,  040 23  Košice

Sídlo kancelárie:
Hlavná 5,  917 01  Trnava

IČO : 32468890
DIČ : 1025937143


Mobil: +421 905 526 904
Email:
stefancikova.helena@seznam.cz
velkel@zoznam.sk